Automatiseringens store gjennombrudd

Automatisering er teknikken å få systemer til å fungere uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Industri, transport, kommunikasjon, helsevesen og i hjemmene er steder det er ønskelig å erstatte menneskelig arbeidskraft. Det betyr at det er mange systemer som kan automatiseres. (Amdam m.fl. 2005)

Det store gjennombruddet for automatiseringen kom rundt 1920 årene. Det var på Henry Fords bilfabrikk i Highland Park, Detroit. Samlebånd gjorde det mye lettere å masseprodusere varer. Samlebåndproduksjonen som også blir kalt Fordisme. Samlebånd gjorde det mulig for ansatte å stå stille, imens produktene kommer nedover båndet. Arbeiderne slapp å bevege seg rundt for å hente det man trengte. Produktene kommer og man kan enkelt sette sammen eller hva annet man skulle gjøre. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/A-line1913.jpg
Bilde av samlebåndet på Ford-fabrikken.

Samlebåndet gjorde så produksjonen av den da mest solgte bilen til Henry Ford, T-Forden reduserte produksjonstiden fra 12 timer til 1,5 time. Dette betyr igjen at utsalgsprisene på bilene synker. 

I fra rundt 1990-tallet kommer den tredje industrielle revolusjon. Dette blir sett på som en informasjons- og kommunikasjonsrevolusjon (IKT). I følge Amdam m.fl. (2005) så griper i likhet med dampmaskinene fra den første industrielle revolusjonen IKT inn i produksjonen. Elektronikk og data har tatt over mye etter 1960-tallet, og det har bedret kommunikasjonen i næringslivet, som også gjør at man kan organisere seg annerledes. Det gjorde det lettere for bedrifter og skaffe seg et bredt nettverk. IKT revolusjonen kan forklare utviklingen mot en mer global økonomi.

Nå i de seneste årene har det kommet mye eksempler på digitalisering og robotisering. Er vi nå inne i en fjerde industriell revolusjon?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre, og som en betegnelse for overgangen fra mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Det er flere eksempler på at digitaliseringen blir mer viktig fremover. Så sent som i 2014, lanserte Difi (direktoratet for forvaltning og ikt) en digital postkasse. Dette gjorde så brev og post kunne bli levert mye raskere. (Difi.no)

Robotisering er brukervennlig automatisering som stadig blir smartere. Robotiseringen kobles til kunstig intelligens.  Robotisering er nå på vei i full fart. Det er mye snakk om at roboter kommer til å gjøre mange av verdens befolkning arbeidsløse, og det kan også fort bli en realitet, selv om jeg mener at man alltid trenger menneskets empati i avgjørelser. Et eksempel på robotisering kan være den australskutviklede roboten Hadrian. Dette er en maskin som kunne mure opp ett helt hus på et par dager, og det veldig nøyaktig. 

Kilder:

Amdam, Rolv P., Haakon Gran, Svein Olav Hansen og Knut Sogner. 2005. Markedsøkonomiens utvikling. 2. utg. Fagbokforlaget.

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitale-felleslosninger/digital-postkasse

https://snl.no/automatisering

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/A-line1913.jpg