Nettverkseffekter, Metcalfes lov og Increasing returns

Nettverkseffekter

Veldig enkelt forklart, så er nettverkseffekt når 1+1 blir større enn 2.

Nettverkseffekter oppstår når en ny bruker av en tjeneste eller gode skaper en ny verdi for brukere som allerede bruker denne tjenesten. For eksempel; telefonene blir mer nyttige dersom det er flere som eier en telefon.  

Disse nettverkseffektene skaper en positiv spiral ved at antall forbindelser mellom deltakerne i nettverket vokser mye raskere enn antall deltakere.

Metcalfes lov

Metcalfes lov sier at nytten av et kommunikasjonssystem vokser proporsjonalt med antall brukere av systemet. Det klassiske eksempelet på Metcalfes lov er en telefaksmaskin. Dersom det bare er en person som har en telefaks, har den null verdi. Dersom to personer har telefaks, kan de sende beskjeder til hverandre. Når en tredje person har en telefaks, vil verdien av de to første stige, og sånn vil det fortsette. Verdien vokser sammen med antallet telefaks-maskiner.

https://no.wikipedia.org/wiki/Metcalfes_lov

Increasing return

Increasing returns er for de som leverer sine tjenester digitalt. Det handler om at avkastningen vil stige i samsvar når den digitale tjenesten øker i størrelse.

Prinsippet er at man tjener mer penger når flere bruker tjenesten. Prisen å drive en digital tjeneste er den samme om det er 200 eller 200.000 besøkende, så poenget er at man må skaffe seg så mange besøkende til sine nettsider som mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *